Disclaimer

 

Uitsluiting van de aansprakelijkheid.

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De informatie op deze website is door ConnCrea met grote zorg samengesteld.

Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten.

De kleuren van het product op uw scherm kunnen anders zijn dan het originele product. Dit is afhankelijk van uw computerscherm en de instellingen op uw computer. Wij doen ons best om de juiste kleuren te tonen in onze webshop.

Conncrea aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij ConnCrea of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ConnCrea.